AgencjaCentrum - Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej
Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej

Ubezpieczenie jest skierowane do osób, które chcą mieć zapewnioną pomoc finansową w przypadku zachorowania na nowotwór. Do zawarcia umowy ubezpieczenia na raka nie są wymagane badania lekarskie.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – gwarancja konsultacji z uznanymi na świecie specjalistami

Polisa ubezpieczenia na wypadek nowotworu obejmuje m.in. tzw. drugą opinię medyczną. To oznacza, że jako osoba ubezpieczona możesz skorzystać z indywidualnej, pisemnej konsultacji medycznej wydanej przez jeden z wiodących światowych ośrodków leczenia nowotworów (np. Harvard Medical School). Opinię otrzymasz w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania kompletu dokumentacji. Taka dodatkowa konsultacja może okazać się bardzo pomocna w potwierdzeniu wybranej drogi leczenia, a przede wszystkim – w potwierdzeniu lub wykluczeniu diagnozy.

Ubezpieczenie na raka – ochrona przez 10 lat

Przez okres 10 lat, licząc od dnia postawienia diagnozy, osoba ubezpieczona może korzystać ze świadczeń w przypadku wykonywanych zabiegów medycznych oraz usług assistance. W sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym, świadczenie jest wypłacane „za diagnozę”, ale ochrona trwa nadal przez 10 lat. W opcji rozszerzonej obejmuje ona m.in.: operacje, radioterapię, chemioterapię i inne zabiegi onkologiczne już bez konieczności opłacania składki, a także – usługi assistance. Należą do nich m.in.: wizyty lekarskie, zwrot kosztów peruk, transport medyczny czy opieka nad dziećmi ubezpieczonego. 

W ramach ubezpieczenia na wypadek zachorowania na raka możesz skorzystać z dwóch opcji ochrony

 

Opcja standardowa

Opcja rozszerzona

Informacje dodatkowe

Nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym

 

100% SU

100% SU

Wypłata do 21 dni*

Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym

10% SU

10% SU

Wypłata do 21 dni*

Łagodny nowotwór mózgu

 

40% SU

40% SU

Wypłata do 21 dni*

Druga opinia medyczna

 

Tak

Tak

Wydanie opinii w terminie do 30 dni*

Zgon

 

1000 zł

1000 zł

Wypłata do 30 dni*

Operacja

 

50% SU

Świadczenia wypłacane w przypadku nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym; ochrona obowiązuje przez 10 lat od daty diagnozy

 

Radioterapia przeciwnowotworowa

 

5% SU za każdą sesję, maks. za 5 sesji

Chemioterapia przeciwnowotworowa

5% SU za każdą sesję, maks. za 5 sesji

Assistance onkologiczny

Tak

Zakres i limity świadczeń zgodne z OWU

Suma ubezpieczenia (SU)

 

55 000 zł

55 000 zł

Maksymalna wartość świadczeń

 

150% SU

250% SU

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu – ważne informacje

  • Suma ubezpieczenia – od 55 000 do 200 000 zł
  • Składka ustalana jest indywidualnie i zależy od wybranej opcji, sumy ubezpieczenia i wieku osoby ubezpieczonej
  • Składkę można opłacać co miesiąc, co pół roku lub co rok  
  • Ubezpieczenie na wypadek nowotworu przeznaczone jest dla osób w wieku 18-60 lat
  • Umowa zawierana jest na 5 lat i można ją przedłużać na kolejne 5 lat
  • Pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy
  • Wniosek o ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej jest podpisywany na miejscu, w naszej Agencji; uprawnienia do oferowania tego produktu mają pracownicy zarówno Agencji w Grodzisku Mazowieckim jak i w Żyrardowie

*Informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu K.C.