AgencjaCentrum - Druki
Druki

Poniżej znajdą Państwo druki przydatne przy wypowiedzeniu OC.

W przypadku wypowiedzenia polisy, którą zawieraliśmy w ubiegłym roku a teraz chcemy ubezpieczyć w innym
towarzystwie ubezpieczeniowym należy najpóźniej na dzień przed zakończeniem obecnej polisy złożyć pisemnie
wypowiedzenie do obecnego ubezpieczyciela:
– Zwykłe wypowiedzenie

Jeśli ubiegłoroczna polisa została przedłużona z automatu – w trybie tzw. klauzuli prolongacyjnej nadal
możemy wypowiedzieć tą polisę wznowioną z automatu pod warunkiem posiadania aktywnego ubezpieczenia w innym towarzystwie:
– Wypowiedzenie w trybie klauzuli prolongacyjnej

Jeśli kupiliśmy samochód i nie chcemy korzystać z ubezpieczenia poprzedniego właściciela możemy złożyć rezygnację z polisy zbywcy.
Uwaga!!! W dniu złożenia (lub wysłania pocztą) wypowiedzenia nabywcy polisa zbywcy zostaje rozwiązana
dlatego konieczne jest zawarcie najpóźniej tego samego dnia nowej polisy na kupującego.
– Wypowiedzenie Nabywcy

 

Wypowiedzenie Nabywcy – nowe

 

Wypowiedzenie w tryb klauzuli prolongacyjnej

 

Zwykłe wypowiedzenie – nowe